portfolio > Through the Cactus

Zotes #2, 2020
Zotes #2, 2020
Oil on canvas
27 x 17 cm